Nasze publikacje

Najnowsze

Skutecznym sposobem na ochronę ubezpieczeniową dla członków zarządów spółek kapitałowych może stanowić ubezpieczenie D&O dzięki któremu to ubezpieczyciel odpowie finansowo za ewentualne błędy czy zaniedbania prezesa spółki.

Analogicznie do wymagań, jakie przed bankami postawiło Bazylea III tak Solvency II stawia poważne wymagania przed towarzystwami ubezpieczeniowymi i reasekuracyjnymi, których główne założenia skupiają się na szacowaniu ryzyka operacyjnego.


Dodany przez Kaziu, w dniu 03/12/2013

Działalność e-sądu to naduzycie władzy
E-sąd, czyli sąd elektroniczny, działa w Lublinie od 2010 roku.

Jest to jeden z wydziałów miejscowego sądu. Ministerstwo Sprawiedliwości, mimo licznych skarg, nie uważało, że działanie takiego sądu obniża standardy i źle wpływa na wizerunek Temidy. Jednak w końcu ustawodawca ugiął się i ograniczył działania e-sądu, nakładając na wierzycieli obowiązek precyzowania danych wszystkich dłużników. Rozpatrywane są obecnie sprawy długów nie starszych niż 3 lata, dłużnik może ubiegać się o umorzenie sprawy, gdy ma dowody na to, że nie doręczono mu skutecznie pozwu.

Dokumentacja musi być uzupełniona o PESEL lub NIP dłużnika – bez tych danych pozwu złożyć nie wolno. Działania to słuszne, jednak przez trzy lata e-sąd znacząco obniżył obowiązujące standardy i popsuł opinię Polaków o sądach, pokazując, że działają one powierzchownie i sprawy rozpatrują hurtowo, w szybkim tempie. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, dlatego warto zadbać o uczciwe podejście do wszystkich spraw. E-sąd miał pozwolić ściągać zaległe alimenty lub płatności za rachunki, a stał się narzędziem wyłudzania pieniędzy przez różnej maści oszustów, drwiących z prawa i obchodzących je furtką lub dziurą w płocie. Od nakazu e-sądu należy złożyć sprzeciw w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma. Oczywiście musi być podany powód takiego sprzeciwu.  Jeżeli dłużnik nie dostał listownego nakazu zapłaty, który wydał e-sąd i komornik zajmie pensję, to wówczas należy się powołać na numer sprawy nadany przez komornika i złożyć do e-sądu zażalenie na nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności na takiej podstawie, że dłużnik nie został powiadomiony o postępowaniu. Wówczas scenariusz jest jeden – sąd uchyla klauzulę wykonalności i musi wysłać ponowne zawiadomienie o postępowaniu, od którego trzeba złożyć sprzeciw.


Podsumowując, konsument musi znać swoje prawa. Tym bardziej, że na obecnym rynku coraz częściej grasują oszuści i firmy żerujące na niskiej świadomości prawnej Polaków. Nie wolno dać im zarabiać na naszej niewiedzy. Profesjonalne firmy pomogą przygotować dokumenty i przeprowadzą niewinnych przez gąszcz przepisów.

Jeśli dostałeś nakaz zapłaty z e-sądu możesz się od niego skutecznie odwołać. Wystarczy, że wejdziesz na stronę profesjonalnysprzeciw.pl i wypełnisz formularz.

Oto co uchwycił nasz reporter


biznes
finanse
pieniądz