Nasze publikacje

Najnowsze

Skutecznym sposobem na ochronę ubezpieczeniową dla członków zarządów spółek kapitałowych może stanowić ubezpieczenie D&O dzięki któremu to ubezpieczyciel odpowie finansowo za ewentualne błędy czy zaniedbania prezesa spółki.

Analogicznie do wymagań, jakie przed bankami postawiło Bazylea III tak Solvency II stawia poważne wymagania przed towarzystwami ubezpieczeniowymi i reasekuracyjnymi, których główne założenia skupiają się na szacowaniu ryzyka operacyjnego.


Dodany przez Karina P., w dniu 18/05/2016

Butanol i jego pochodne
Butanol jest organicznym związkiem chemicznym należącym do grupy alkoholi.

Zawiera on cztery atomy węgla. Jego najbardziej pospolite zastosowania to między innymi rozpuszczalnik, a także produkt przejściowy w chemicznych reakcjach. Niektórzy rozważają stosowanie go jako paliwa. Dzisiaj powiemy sobie o jego właściwościach i pochodnych związkach. Zwyczajny butanol znany jest również pod nazwą n-butanol. Niektórzy twierdzą, że są to dwa różne związki pokrewne. Jest to kompletna nieprawda. Może on jednak występować w różnych izomerach.

W jakich formach występuje alkohol butylowy
Znane są cztery podstawowe formy alkoholu butylowego. Mają one różne temperatury wrzenia i krzepnięcia, generalnie są też bardzo słabo rozpuszczalne w wodzie, choć nie tak bardzo, jak niektóre z cięższych alkoholi.

Izobutanol jest odmianą tego alkoholu o charakterystycznym rozgałęzionym szkielecie węglowym oraz grupie hydroksylowej. Omawiana substancja jest niezwykle często stosowana jako rozpuszczalnik we włókiennictwie i niektórych innych gałęziach przemysły. Może być wykorzystany jako paliwo dla silników, w których odbywa się spalanie wewnętrzne. Jego właściwości zbliżone są do benzyny, więc może być wykorzystany jako jej zamiennik. Alkohol butylowy produkowany niegdyś wyłącznie z paliw kopalnych, jednakże ostatnimi czasy coraz częściej powstaje na dużą skalę na drodze fermentacji z biomasy roślinnej.

Oto co uchwycił nasz reporter


biznes
ekonomia
przedsiębiorstwa
przemysł
alkohol