Nasze publikacje

Najnowsze

Skutecznym sposobem na ochronę ubezpieczeniową dla członków zarządów spółek kapitałowych może stanowić ubezpieczenie D&O dzięki któremu to ubezpieczyciel odpowie finansowo za ewentualne błędy czy zaniedbania prezesa spółki.

Analogicznie do wymagań, jakie przed bankami postawiło Bazylea III tak Solvency II stawia poważne wymagania przed towarzystwami ubezpieczeniowymi i reasekuracyjnymi, których główne założenia skupiają się na szacowaniu ryzyka operacyjnego.


Dodany przez Honorata L., w dniu 22/03/2018

Bezpieczeństwo i higiena pracy
W pracy jest bardzo ważne jej środowisko.

Nie może być ono niesprzyjające i degenerujące pracownika. Bezpieczeństwo i higiena pracy jest bardzo istotne i odgrywa dużą rolę. Również polskie prawodawstwo nakłada wiele obowiązków na pracodawcę i pracownika. 
Dbanie o BHP jest ich obowiązkiem i powinnością. Przepisy praca nakładają również obowiązek na pracodawcę, aby w miejscu pracy były organizowane szkolenia BHP w postaci instruktaży ogólnych i stanowiskowych oraz szkoleń okresowych. 
Związane z tym różnorakie zadania ciężko jest niejednokrotnie pogodzić z tokiem bieżącej, normalnej pracy. Poza tym nie każdy jest w sposób odpowiednio przygotowany, aby poprowadzić szkolenia BHP. 
Ustawodawca wymusza posiadanie stosownych przeszkoleń i uprawnień do prowadzenia tego typu działań. Usługi BHP są odpowiedzią na tego typu zapotrzebowanie. Pracodawcy korzystając z oferty firm świadczących takie usługi zdejmują z siebie uciążliwy obowiązek i zapewniają wypełnianie obowiązku ustawowego. Wiele zależy od tego czy usługi BHP są świadczone na odpowiednim poziomie. Jeżeli szkolenia bhp będą prowadzone nieprofesjonalnie i pospiesznie, może to skutkować poważnymi konsekwencjami. 
Pracownicy nie będą w pełni przygotowani na wyzwania stojące na danym stanowisku pracy, co może skutkować zwiększoną wypadkowością. Być może pracownik narażony będzie na utratę zdrowia, a nawet życia. Podsumowując, nie należy zaniedbywać podstawowych obowiązków pracodawcy, do których należy między innymi organizowanie szkoleń BHP.

Oto co uchwycił nasz reporter


BHP
szkolenia BHP
usługi BHP