Nasze publikacje

Najnowsze

Pomimo ostatnich sporych perturbacji finansowych na Cyprze firma Andersen & Wagner Ltd. kontynuuje z powodzeniem swoją działalność związaną z oferowaniem usług optymalizacji podatkowej za sprawą podmiotów działających na Cyprze.

Skutecznym sposobem na ochronę ubezpieczeniową dla członków zarządów spółek kapitałowych może stanowić ubezpieczenie D&O dzięki któremu to ubezpieczyciel odpowie finansowo za ewentualne błędy czy zaniedbania prezesa spółki.


Dodany przez Honorata L., w dniu 22/03/2018

Bezpieczeństwo i higiena pracy
W pracy jest bardzo ważne jej środowisko.

Nie może być ono niesprzyjające i degenerujące pracownika. Bezpieczeństwo i higiena pracy jest bardzo istotne i odgrywa dużą rolę. Również polskie prawodawstwo nakłada wiele obowiązków na pracodawcę i pracownika. 
Dbanie o BHP jest ich obowiązkiem i powinnością. Przepisy praca nakładają również obowiązek na pracodawcę, aby w miejscu pracy były organizowane szkolenia BHP w postaci instruktaży ogólnych i stanowiskowych oraz szkoleń okresowych. 
Związane z tym różnorakie zadania ciężko jest niejednokrotnie pogodzić z tokiem bieżącej, normalnej pracy. Poza tym nie każdy jest w sposób odpowiednio przygotowany, aby poprowadzić szkolenia BHP. 
Ustawodawca wymusza posiadanie stosownych przeszkoleń i uprawnień do prowadzenia tego typu działań. Usługi BHP są odpowiedzią na tego typu zapotrzebowanie. Pracodawcy korzystając z oferty firm świadczących takie usługi zdejmują z siebie uciążliwy obowiązek i zapewniają wypełnianie obowiązku ustawowego. Wiele zależy od tego czy usługi BHP są świadczone na odpowiednim poziomie. Jeżeli szkolenia bhp będą prowadzone nieprofesjonalnie i pospiesznie, może to skutkować poważnymi konsekwencjami. 
Pracownicy nie będą w pełni przygotowani na wyzwania stojące na danym stanowisku pracy, co może skutkować zwiększoną wypadkowością. Być może pracownik narażony będzie na utratę zdrowia, a nawet życia. Podsumowując, nie należy zaniedbywać podstawowych obowiązków pracodawcy, do których należy między innymi organizowanie szkoleń BHP.

Oto co uchwycił nasz reporter


BHP
szkolenia BHP
usługi BHP