Najnowsze

Skutecznym sposobem na ochronę ubezpieczeniową dla członków zarządów spółek kapitałowych może stanowić ubezpieczenie D&O dzięki któremu to ubezpieczyciel odpowie finansowo za ewentualne błędy czy zaniedbania prezesa spółki.

Analogicznie do wymagań, jakie przed bankami postawiło Bazylea III tak Solvency II stawia poważne wymagania przed towarzystwami ubezpieczeniowymi i reasekuracyjnymi, których główne założenia skupiają się na szacowaniu ryzyka operacyjnego.


Bezpieczeństwo i higiena pracy

Artykuły wg słów kluczowych: BHP, szkolenia BHP, usługi BHP

W pracy jest bardzo ważne jej środowisko. Nie może być ono niesprzyjające i degenerujące pracownika. Bezpieczeństwo i higiena pracy jest bardzo istotne i odgrywa dużą rolę. Również polskie prawodawstwo nakłada wiele obowiązków na pracodawcę i pracownika. Dbanie o BHP jest ich obowiązkiem i powinnością. Przepisy praca nakładają również obowiązek na pracodawcę, aby w miejscu pracy były organizowane szkolenia BHP w postaci instruktaży ogólnych i stanowiskowych oraz szkoleń okresowych. Związane z tym różnorakie zadania ciężko jest niejednokrotnie pogodzić z...

Dodany przez Honorata L., w dniu 22/03/2018

Bezpieczeństwo i higiena pracy