Najnowsze

Pomimo ostatnich sporych perturbacji finansowych na Cyprze firma Andersen & Wagner Ltd. kontynuuje z powodzeniem swoją działalność związaną z oferowaniem usług optymalizacji podatkowej za sprawą podmiotów działających na Cyprze.

Skutecznym sposobem na ochronę ubezpieczeniową dla członków zarządów spółek kapitałowych może stanowić ubezpieczenie D&O dzięki któremu to ubezpieczyciel odpowie finansowo za ewentualne błędy czy zaniedbania prezesa spółki.


Bezpieczeństwo i higiena pracy

Artykuły wg słów kluczowych: BHP, szkolenia BHP, usługi BHP

W pracy jest bardzo ważne jej środowisko. Nie może być ono niesprzyjające i degenerujące pracownika. Bezpieczeństwo i higiena pracy jest bardzo istotne i odgrywa dużą rolę. Również polskie prawodawstwo nakłada wiele obowiązków na pracodawcę i pracownika. Dbanie o BHP jest ich obowiązkiem i powinnością. Przepisy praca nakładają również obowiązek na pracodawcę, aby w miejscu pracy były organizowane szkolenia BHP w postaci instruktaży ogólnych i stanowiskowych oraz szkoleń okresowych. Związane z tym różnorakie zadania ciężko jest niejednokrotnie pogodzić z...

Dodany przez Honorata L., w dniu 22/03/2018

Bezpieczeństwo i higiena pracy